Werkwoord: [h]הֹוצֵאתִיךָ[h] – hootseetie__k__aa

Eerste stap: de hulpletters verwijderen en de wortel vinden.

ה++Voorvoegsel heestamformatie hif‘iel of hof‘al
++ךָ++Suffix __k__aaobjectssuffix: tweede persoon mannelijk enkelvoud
++תִי++Persoonsuitgang tieeerste persoon enkelvoud
..afformatieve conjugatie (AC)
.."ik heb jou ge-x-d"

.

  • Drie letters blijven staan:
  • ++וצא++ (waw, tsadee en ’alef)
  • → de ++ו++ (waw) wijst naar de ++י++ (jod), denk aan zwakke woorden: primae waw-jod
  • → de wortel is: ++יצא++ - jaatsaa, "uitgaan" in de basisstam

Tweede stap: de stamformatie herkennen

Resultaat: "''ik heb jou doen uitgaan" of: "ik heb jou laten vertrekken"