Werkwoord: יָאֵרjaaeer

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

Preformatief י (jod) derde persoon mannelijk
Geen persoonsuitgang enkelvoud
. preformatieve conjugatie (PC)
.
  • Twee radicalen blijven over: אֵר - ’eer.
  • Eén radicaal ontbreekt.

Tweede stap: de derde radicaal van de wortel vinden.

Kan er een letter voor, tussenin of achter worden gezet?

Ervoor נ (noen) of י (jod) onduidelijk, verdubbeling kan niet en aa in plaats van ee onder preformatief
Ertusseninי/ו (waw/jod) of zelfde als laatste radicaalkan, vocalisatie komt overeen met vervoegde vorm in hif`il-stam
. . jussieve mode bij type mediae vocalis
. . indicatieve of jussieve mode bij type ultimae geminatae
Erachter ה (hee) of א (’alef) valt meestal niet eraf bij jiqtol-vormen
.

Het woordenboek helpt de beste mogelijkheden te controleren.

  • ארר (ultimae geminatae) bestaat niet in hif`iel-stam
  • אור (mediae vocalis) bestaat wel in hif`iel, inclusief gezochte vorm
  • De wortel is gevonden: אור - ’oor, "licht zijn"

Derde stap: het woord vertalen.

  • Stam met het preformatief ha:
  • → factitief: "licht doen zijn, verlichten, licht geven"
  • Jussieve mode:
  • → naast bevel: 'moeten', mag ook wens: 'mogen'.
  • → keuze op basis van de semantische context

Resultaat:moge hij licht geven