Werkwoord: יָבִין - jaabien

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

י Preformatieve jod persoon: derde mannelijk
. preformatieve conjugatie (PC)
. Eventuele persoonsuitganggeen, dus enkelvoud
. vervoeging: "hij zal x-en"
.
  • Drie radicalen blijven staan: בִין - bien
  • Deze vormen het werkwoord בִּין - bien, "begrijpen"
  • → dit werkwoord heeft een holle wortel
.

Tweede stap: de stamformatie vaststellen.

  • De vorm "preformatief (open lettergreep met qamets) + בִין" duidt op
  • basisstam (qal), of
  • hif‘iel-stam
  • Het tekstverband beslist - of we kiezen de meest gebruikte variant.

Resultaat: in de basisstam: “hij zal begrijpen

Verwant voorbeeld: van het werkwoord - בִּין - bien, "begrijpen"