Werkwoord: [h]יָבִין[h] - jaa__b__ien

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

י++Preformatieve jodpersoon: derde mannelijk
.preformatieve conjugatie (PC)
.Eventuele persoonsuitganggeen, dus enkelvoud
.vervoeging: "hij zal x-en"

.

  • Drie radicalen blijven staan: ++בִין++ - __b__ien
  • Deze vormen het werkwoord ++בִּין++ - bien, "begrijpen"
  • → dit werkwoord heeft een holle wortel

Tweede stap: de stamformatie vaststellen.

  • De vorm "preformatief (open lettergreep met qamets) + ++בִין++" duidt op
  • basisstam (qal), of
  • hif‘iel-stam
  • Het tekstverband beslist - of we kiezen de meest gebruikte variant.

Resultaat: in de basisstam: “hij zal begrijpen

Verwant voorbeeld: van het werkwoord - ++בִּין++ - bien, "begrijpen"