Werkwoord: [h]וְשָׁבָה[h] – wešaa__b__aa

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

Voorvoegselוְ++ - weverbinder, i.c.m. AC vaak: toekomstperspectief
Persoonsuitgang++ה ָ++ - aaderde persoon vrouwelijk enkelvoud
..afformatieve conjugatie (AC)

.

  • Twee radicalen blijven over: ++שׁב++ (sjin en beet).
  • Er moet een derde letter zijn weggevallen.

Tweede stap: de wortel vinden en de vorm vertalen.

Welke aanwijzingen zijn er?

  • Middelste lettergreep van standaardvorm qaatelaa is weggevallen
  • → in het midden mist een letter, dus: holle wortel
  • Of: de vorm is erg kort, met maar twee letters voor de vrouwelijke uitgang
  • → dit komt alleen maar voor bij werkwoorden mediae vocalis, die in principe eenlettergrepig zijn.

  • De wortel is is: ++שׁוב++ - šoe__b__
  • In de basisstam: "terugkeren"

Resultaat:zij zal terugkeren” of “en zij is teruggekeerd

Verwante voorbeelden: van het werkwoord ++שׁוב++ - šoe__b__, "terugkeren"