Werkwoord: [h]תִשְׁתַּחְוֶה[h] – tištachwe

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

Preformatief ת++ (tav)preformatieve conjugatie (PC)
Geen persoonsuitgangenkelvoud
.tweede persoon mannelijk of derde persoon vrouwelijk

.

  • Vijf letters blijven over. Twee teveel voor de wortel!

Tweede stap: de drie-radicalige wortel van het werkwoord vinden.

  • ++תִשְׁתּ++ - tišt wijst op de stamformatie hišt‘afal
  • Deze komt alleen voor bij het werkwoord ++חוה++ - chaawaa
  • Dit betekent: "zich oprollen"; "zich neerbuigen"
  • → ++תִשְׁתּ++ - tišt is het preformatieve element (de vervoegde vorm van ++הִשְׁתּ++ - hišt)
  • → ++חְוֶה (cheet, waw, hee) is het werkwoord

Resultaat: in Exodus 20,5 kiezen we voor tweede persoon mannelijk: “jij zult je neerbuigen