Werkwoord: [h]וְאָמַרְתָּ[h] – we’aamartaa

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

וְ++wecopula
++א++’alefpreformatief?
++תָּ++taapersoonsuitgang: tweede persoon mannelijk enkelvoud
..afformatieve conjugatie
++א++’alefgeen preformatief maar onderdeel van de wortel

.

  • Het werkwoord is: ++אמר++ - ’aamar, "zeggen"
  • → dit werkwoord kan worden gebruikt om een directe rede te openen.

Tweede stap: Het woord vertalen

  • ++וְ++ - we + persoonsvorm AC kan twee dingen betekenen:
  • → toekomende tijd
  • → opeenvolging van werkwoorden: perfectum consecutivum

  • In de context van Jesaja 6,9 kiezen we voor de tweede mogelijkheid.
  • → tijd en wijs worden overgenomen van het werkwoord er direct vóór: gebiedende wijs.

Resultaat: Neutraal: "en jij zult zeggen"; context Jesaja 6,9: "en zeg:"

Verwante voorbeelden: van het werkwoord - ++אמר++ - ’aamar, "zeggen"