Werkwoord: הָשַׁעhaaša‘

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

הVoorvoegsel hee stamformatie hif‘iel of hof‘al
.
  • Geen overige hulpletters.
  • Twee consonanten bljven over: שׁע (šin en ‘ajin)

Tweede stap: de vervoeging bepalen alsmede de derde letter van de drie-radicalige stam vinden.

.
  • Dit lijkt te kloppen, vergelijk de vorm van het sterke werkwoord: הַקְטֵל - haqteel
.
  • Welk type zwakke werkwoorden komt overeen met (de vocalisatie van) הָשַׁע?
  • → zwakke werkwoorden mediae vocalis
  • → zwakke werkwoorden ultimae geminatae
  • → beide typen hebben een eenlettergrepige stamvorm
  • Het woordenboek (soms in combinatie met het zinsverband) geeft uitsluitsel.
.
  • Het werkwoord is: שׁעע - sjin, ‘ajin, ‘ajin
  • Dit betekent in de basisstam: "kleven, plakken", in hif‘iel: "vastkleven"

Resultaat: gekozen voor de gebiedende wijs: "kleef!"