Werkwoord: [h]וְנוּכְלָה[h] - wenoe__k__laa

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

De informatie wordt meteen gebruikt om het woord te kunnen vertalen.

ה ָ++++כל++++וּ++++נ++++וְ++
aakaf en lamedoenoenwe
uitgang aansporende wijsradicalen wortelwordt jod in worteleerste persoon meervoudcopula
"laten [wij]"++יכל++++יכל++"wij""en"

.

  • Het werkwoord is van het type primae waw/jod:
  • ++יכל++ – jaa__k__ol, “in staat zijn, kunnen”
  • Het woord staat in de basisstam.
  • De precieze betekenis leiden we af uit de context (Jeremia 20,10).

Resultaat: "(en) laten wij toch aanpakken, overmeesteren"

Verwante voorbeelden: van het werkwoord ++יכל++ – jaa__k__ol, “in staat zijn, kunnen”