Werkwoord: [h]וְסָר[h] - wesaar

Eerste stap: de voor- en achtervoegsels weghalen.

Prefix weוְ++"en"
Geen preformatief element
Geen persoonsuitgang
Geen suffix

.

  • Twee radicalen blijven over: ++סָר++ - saar.
  • Er ontbreekt één radicaal.

Tweede stap: de derde radicaal van de wortel vinden.

Welke aanwijzingen geeft het woord?

Derde stap: de vervoeging preciseren en het woord vertalen.

  • ++סָר++ - saar kan staan voor twee verschillende vormen:
  • 1) persoonsvorm: derde persoon mannelijk enkelvoud van de AC
  • 2) participium

  • Welke van de twee mogelijkheden kiezen we?
  • → gebruik de context
  • → hier: Jesaja 6,7 gebruikt.

  • ++וְ - we + vorm van de AC geeft toekomende tijd aan?
  • → nee, gebruik de context. Hier is we consecutief gebruikt.

Resultaat:en hij is geweken"