Werkwoord: [h]לְשֹׂנְאָי[h] – lesoone’aaj

Vooraf: de werkwoordsvorm herkennen.

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

לְ++ - levoorzetsel
++י ָ++objectssuffix: eerste persoon enkelvoud
.bij meervoudsvorm van het deelwoord (++שֹׂנְאִים++ - soone’iem)

.

Tweede stap: het woord vertalen.

  • Betekenis drieradicalige wortel ++שׂנא - saanee: "haten"
  • → met betrekking tot (voorzetsel) de mij (objectssuffix) hatenden (participium mannelijk meervoud)

Resultaat:van degenen die mij haten"