Werkwoord: נִחָםniechaam

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

Geen.

  • De wortel van het werkwoord is bekend:
  • נחם - noen, cheet, meem, "spijt hebben"
  • → dit werkwoord komt niet voor in de basisstam

Tweede stap: de stamformatie en precieze vervoeging bepalen.

  • Aanwijzingen: middelste letter keelletter; vocalen ie-aa; zinsverband (als aanwezig)
  • De lange aa kan oorspronkelijk korte a zijn, het woord staat dan nu in pausa.
.

Resultaat wanneer men kiest voor nif‘al: “hij had berouw

Verwant voorbeeld: van het werkwoord - נחם - niecham, "spijt hebben"