Werkwoord: [h]מְרֵעִים[h] – meree‘iem

Eerste stap: verwijderen eventuele voor- en achtervoegsels.

Voorvoegselמְ++ – meparticipium verdubbelingsstam of ha-stam
Persoonsuitgang++ים ִ++ iemverbuiging zoals van een naamwoord
..mannelijk meervoud

.

 • Naast de reeš en de ‘ajin moet het werkwoord nog een letter hebben.

Tweede stap: de derde radicaal van de wortel vinden.

 • Zwakke werkwoorden die een letter kunnen verliezen in participium meervoud, verdubbelings- of ha-stam:
 • primae noen (in de ha-stammen)
 • tertiae hee
 • ultimae geminatae (in de ha-stammen)

 • Geen aanwijzingen voor wegvallen noen.
 • Mogelijk wegvallen slot-hee, want achtervoegsel op die plek gekomen.
 • Mogelijk dubbele slotmedeklinker, in de ha-stammen wordt eenradicalige stam gebruikt.

 • Het werkwoord ++רעה++ - raa‘aa komt hoofdzakelijk voor in de kale stam en valt daarom af.
 • Het werkwoord ++רעע++ - raa‘a‘ komt wel voor de vorm die we voor ons zien.
 • → het enkelvoudige actieve deelwoord van hif‘iel is ++מֵרַע++ - meera‘
 • → de oorspronkelijke lange ee als tweede vocaal is hier a geworden door keelletter
 • → maar komt terug in de meervoudsvorm: meree‘iem

 • ++רעע - raa‘a‘ betekent slecht zijn (basisstam), of slecht doen (ha-stammen).

Resultaat:zij, die slecht doen; de schoften"