Werkwoord: לָשֶׁבֶתlaašebet

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

לָ - laa voorzetsel לְle
. “naar, tot, aan, voor” etc.; bij infinitivus constructus: “om te”
Suffixen: niet aanwezig.
.
  • Blijft staan: שֶׁבֶת - šebet.

Tweede stap: de vervoeging herkennen.

  • Er wordt gebruik gemaakt van de aanwijzingen die er zijn:
.
ת (tav) als slotletterverschijnt soms in infinitief, wanneer eerste radicaal wegvalt
. met name bij de werkwoorden primae waw/jod en primae nun
Vocalisatie e-e hulp-segol
. oorspronkelijk: שֵׁבְתְšeebt
. = infinitief bij PC: יֵשֵׁב - jeešeeb
.
  • De wortel van het werkwoord is: ישׁבjaašab, “wonen”
  • De vorm is een infinitivus constructus

Resultaat:om te wonen