Werkwoord: [h]לָשֶׁבֶת[h] – laaše__b__et

Eerste stap: de hulpletters verwijderen.

לָ++ - laavoorzetsel ++לְ++ – le
.“naar, tot, aan, voor” etc.; bij infinitivus constructus: “om te”
Suffixen: niet aanwezig.

.

  • Blijft staan: ++שֶׁבֶת++ - še__b__et.

Tweede stap: de vervoeging herkennen.

  • Er wordt gebruik gemaakt van de aanwijzingen die er zijn:

++ת++ (tav) als slotletterverschijnt soms in infinitief, wanneer eerste radicaal wegvalt
.met name bij de werkwoorden primae waw/jod en primae nun
Vocalisatie e-ehulp-segol
.oorspronkelijk: ++שֵׁבְתְ++ – šee__b__t
.= infinitief bij PC: ++יֵשֵׁב++ - jeešee__b__

.

  • De wortel van het werkwoord is: ++ישׁב – jaaša__b__, “wonen”
  • De vorm is een infinitivus constructus

Resultaat:om te wonen