בקר runderen (groot vee)

Gram.

Betekenis:runderen
Type woord:naamwoord v
Bijzonderheden:collectief

Kapstok

Te onthouden samen met צֹאן - tsoon, ‘kleinvee’.

Vergelijk het woord:צֹאןtsoon, ‘kleinvee' (schapen en geiten)

Links

Voor dit woord is (nog) geen extern materiaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina