? page kaabeed not found in base2page table

Gram.

Betekenis:zwaar, dik, rijk (bijvoeglijk naamwoord)
.zwaar zijn, belangrijk zijn (werkwoord)
Betekenis in verdubbelingsstam:iemand voor gewichtig houden, eren
Type woord:bijvoeglijk naamwoord en werkwoord
Bijzonderheden:stativisch werkwoord
Voorbeelden vervoeging:qal: כָּבֵד - kaa__b__eed, AC 3 m enk (qatal), ‘hij was rijk’
.pi‘eel: כַּבֵּד - kabbeed, PC imp m enk, ‘houd voor gewichtig!’ + inf c, ‘(het) voor gewichtig houden’
.hif‘iel: הַכְבֵּד - ha__k__beed, PC imp m enk, ‘maak zwaar!’ + inf abs, ‘(het) zwaar maken’

Kapstok

Een homme de poids is een man van gewicht. Dik zijn was ooit een teken van rijkdom en obesitas het probleem van de rijken.

כָּבֵד++ – kaa__b__eed is tegengesteld aan het werkwoord ++קָלַל++ - qaalal (van ++קַל++ qal), ‘licht zijn’.

Vergelijk het woord:++קָלַל++ - qaalal (van ++קַל qal), ‘licht zijn’

Links

Voor dit woord is (nog) geen extern materiaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina