נ?א heffen

Gram.

Betekenis:dragen, heffen, optillen
Type woord:werkwoord
Bijzonderheden:zwak werkwoord primae noen
Voorbeelden vervoeging:qal: נָשָׂא - naasaa, AC 3 m enk, ‘hij heeft gedragen’, ‘hij verdroeg’
.qal: יִשָּׂא - jissaa, PC 3 m enk, ‘hij zal dragen’ (indicatief) of ‘moge hij verheffen’ (jussief)

Kapstok

Een zelfstandig naamwoord dat bij dit werkwoord hoort is מַשָּׂא++ - massaa, ‘last’. Ook wanneer wordt geschreven over ‘godsspraak’ kan ++נָשָׂא++ - naasaa worden gebruikt: ++נָשָׂא++ ++קוֹל++ - naasaa qool is ‘de stem verheffen’.

Vergelijk de woorden:++מַשָּׂא++ - massaa, ‘last’
.++קוֹל - qool, ‘stem’ (in ‘de stem verheffen’)

Links

Voor dit woord is (nog) geen extern materiaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina