קרא roepen

Gram.

Betekenis:roepen, noemen
Type woord:werkwoord
Bijzonderheden:laatste (en middelste) letter is keelletter; vaak geformuleerd met voorzetsels; onomatopoëtisch (klanknabootsend)
Voorbeelden vervoeging:qal: וַיִּקְרָא++ - wajjiqraa, PC 3 m enk vertelmode, ‘en toen riep hij’
.nif‘al: ++יִקָּרֵא - jiqqaaree, PC 3 m enk, ‘hij zal worden genoemd’

Kapstok

In de klanken van קָרָא++ - qaaraa horen we iets van de betekenis ervan: ‘kraa, kraa’, geroep dus (vergelijk iets soortgelijks in het Nederlands, met de ‘kraai’). Woorden die (verre) familie zijn van het Hebreeuwse werkwoord zijn bijvoorbeeld ‘Koran’ en ‘reciet’, ‘reciteren’.

++מִקְרָא++ - miqraa, Miqra is de aanduiding voor de (hardop voor te lezen) heilige Hebreeuwse boeken.

Vergelijk de woorden:Koran
.reciet
.++מִקְרָא - miqraa, Miqra

Links

Voor dit woord is (nog) geen extern materiaal beschikbaar.

Terug naar zoekpagina